Nová referencia: www.zachrana2011.sk

Stránka poskytuje info o XXI. ročníku súťaže posádok záchranných zdravotných služieb s medzinárodnou účasťou. V blízkej budúcnosti bude na webe dostupný aj registračný formulár. Použité technológie: PHP5, MySQL5 (dibi), XHTML 1.1, CSS 2.1, JQuery 1.4. Dátum spustenia: 12. január 2011 https://www.zachrana2011.sk