Nová referencia: www.zsjenisejska.sk

Opäť niečo z mojej dielne… Stránka pre základnú školu v Košiciach.

Na stránke pre Základnú školu Jenisejská v Košiciach som pracoval v mene firmy Ekonat s.r.o.. Stránka má rozsiahly administračný systém s podporou viacerých užívateľských práv. Grafika nie je moja práca.  

Použité technológie: PHP5, MySQL5 (dibi), XHTML 1.1, CSS 2.1, JQuery 1.4., Goolge API  

Dátum spustenia: 8. marec 2010

ZŠ Jenisejská Košice