Nová referencia: www.rescueservis.sk

Tak, na svedomí mám ďalší web.

Stránku www.rescueservis.sk som robil pre majiteľa webu www.kurzypp.sk. Ide o web, ktorý poskytuje informácie o zdravotníckych asistenčných službách a zabezpečení kultúrnych, športových a spoločenských podujatí.

Použité technológie: PHP5, MySQL5 (dibi), XHTML 1.1, CSS 2.1, JQuery 1.4.

Dátum spustenia: 17. jún 2010

Rescueservis.sk