Nová referencia: www.kurzypp.sk

V dnešný deň som dokončil a spustil novú stránku – www.kurzypp.sk.

Stranka je venovaná kurzom prvej pomoci, kde sa môžete prihlásiť do týchto kurzov.

Kurzy prvej pomoci

Stránka je písana v XHTML 1.0 Transitional, PHP, CSS, MySQL. Obsahuje aj administračný systém pre správu obsahu stránok, termínov kurzov a podobne.